logo

Blog

BATTLE CITY - CZYLI NASZE TANKI...

Battle Tank cardrige

Wr?my na chwil? w przesz?o??, do beztroskich lat dzieci?stwa. Korzystaj?c z chwili wolnego czasu mi?dzy odrabianiem lekcji z J?zyka Polskiego a sprz?taniem w?asnego pokoju, nadszed? czas na zabaw?, w tym przypadku odpalenie naszego Pegasusa. Po ub?aganiu rodzicw o przyzwolenie grania obiecuj?c, ?e lekcje zostan? odrobione zasiadamy do naszej ukochanej konsoli i wyci?gamy nasz? jedyn? kaset? z gr? 168 in 1. Nagle powstaje dylemat w co tu zagra? skoro ma si? tyle wspania?ych gier na jednym kartrid?u?

Więcej…

 

Sp?dzaj?c czas przed telewizorem i graj?c w nasze ulubione gry na konsol? Pegasus, cz?sto natykali?my si? na tytu?y, ktre sprawia?y nam du?o problemw w trakcie grania, problemw ktre by?y dobrym powodem do wyrywania sobie w?osw z g?owy, przeklinania a nawet ciskiankiem padem o pod?og?. Do takich gier niew?tpliwie nale?y zaliczy? kultow? serie Ninja Ryukenden.

Więcej…

 

168 in 1 - Najlepsza sk?adanka na ?wiecie!

 

 168 in 1 fab
W nowym wpisie chcia?bym wam przedstawi? kultowy piracki kartrid? 168 in 1 na konsol? Pegasus, ktry w latach 90 by? musem dla ka?dego gracza gdy? to w?a?nie od tej ''dyskietki'' najcz??ciej zaczyna?o si? przygod? z t? znamienn? konsol?, jak? jest bez w?tpienia Pegasus. 

 

Więcej…

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)