logo

168 in 1 - Najlepsza sk?adanka na ?wiecie!

 

 

168 in 1 fab

 

W nowym wpisie chcia?bym wam przedstawi? kultowy piracki kartrid? 168 in 1 na konsol? Pegasus, ktry w latach 90 by? musem dla ka?dego gracza gdy? to w?a?nie od tej ''dyskietki'' najcz??ciej zaczyna?o si? przygod? z t? znamienn? konsol?, jak? jest bez w?tpienia Pegasus. 

 

 

 

cardridge mt-777dx

 

 

Ka?dy kto mia? w domu Pegasusa na pocz?tku lat 90 nawet dzisiaj zapytany odpowie bez namys?u, ?e ''168 in 1'' by? najbardziej popularny w szeregu innych kartrid?w. Sk?adanka by?a dodawana najcz??ciej do kompletu z konsol? MT-777DX a z czasem mo?na by?o j? dosta? w sklepach elektronicznych a tak?e na bazarach. By? to solidny kartrid? ktrego obudowa by?a gruba i twarda, za? p?ytka PCB zape?niona po brzegi uk?adami scalonymi. Producenci wida? starali si? by kartrid? by? wykonany w wysokiej jako?ci i przyci?ga? ludzi do kupna konsol oferuj?c na jednej kasecie du?? ilo?? gier w cenie jednej; w niektrych rejonach zapewne kaseta reklamowa?a Pegsusa tak jak Tekken reklamowa? PSXa. Obudowa na pocz?tku by?a w przyjaznym dla oka kolorze fioletowym, p?niej pojawia?y si? reedycje kartrid?a, r?ni?cych si? kolorem i kszta?tem obudowy a z czasem tak?e pojawi?a si? podrbka ''168 in 1'' do ktrej dodano par? innych gier. Na labelu by?y miniaturki ok?adek wybranych gier, ktre mi?dzy innymi znajdowa?y si? na karcie. Nad obrazkami widnia? napis ''168 in 1'' a obok napis ''high quality'' o czym wspomnia?em wcze?niej, producenci kartrid?a zapewniali nas o wysokiej jako?ci ju? na labelu a tak?e go reklamowali gr? Contra, ktra by?a po??dana w tamtych czasach i by?a najbardziej popularn? gr? zaraz obok Super Mario Bros (napis Contra widnia? na labelu a tak?e po uruchomieniu konsoli ze 168 in 1 wita?o nas du?e logo CONTRA z Bg wie czemu przygrywaj?c? muzyczk? z gry Booby Kids, niemniej bardzo ona pasowa?a i nie dra?ni?a uszu). Kartrid? mia? tak?e label z ty?u obudowy, na ktrym widnia? mikroskopijnym drukiem ca?y spis gier jakie zawiera?a sk?adanka; p?niej takie labele pojawia?y si? na innych sk?adankach, ktre zawiera?y kilkadziesi?t gier i wi?cej, by? to niew?tpliwie wielki plus dla graczy gdy? mogli sprawdzi? jakie gry zawieraj? sk?adanki bez kupowania ich w ciemno. No w?a?nie? A co zawiera?a nasza 168 in 1?

 

ZAWARTO?? 168 in 1

                                 

 

168in1c b

 

Jak sama nazwa wskazuje na kartrid?u mie?ci si? 168 gier, co jest oczywi?cie haniebnym k?amstwem panw Piratw ktrzy zajmowali si? elektronik? karta :). Tak naprawd? sk?adanka zawiera 34 gry a reszta to tzw ''zapychacze'' czyli r?ne warianty tych samych tytu?w ktre zosta?y zhakowane w najr?niejszy sposb np: mamy dost?p do r?nych plansz wybranych gier, mo?emy te? ustawia? ilo?? ?y? a postacie i lokacje r?ni? si? wygl?dem od orygina?w. Jak wida? elektronicy zrobili wszystko by uatrakcyjni? nam zabaw? a tak?e postarali si? by w jaki? sensowny sposb zape?ni? wolne miejsce, do dzisiaj zastanawiam si? czemu nie wgrali innych ciekawych gier zamiast tych hackw, mo?e za ma?o wykradli ROM'w? ;))). A oto i lista 34 oryginalnych pozycji znajduj?cych si? na 168 in 1:

 

1.Contra

2.Super Mario Bros

3.Mario Bros

4.BomberMan

5.PAC-MAN

6.Lode Runner

7.Baloon Fight

8.Pinball

9.Arkanoid

10.Tetris

11.Tetris 2

12.Warpman

13.Baseball

14.Galaxian

15.Galaza

16.Macross

17.Star Force

18.Popeye

19.Donkey Kong

20.Donkey Kong 3

21.Binary Land

22.Antarctic adventure

23.Ice Climber

24.Mappy

25.Battle City

26.Urabn Champion

27,Duck Hunt

28.Hogans Alley

29.Wild Gunman

30.Pooyan

31.Sky Destroy

32.F1 Race

33.Chack'n Pop

34.Field Combat

 

My?l?, ?e 34 gry (w wi?kszo?ci dobre klasyczne tytu?y) na sk?adance 168 in 1 to bardzo dobry wynik, bo w historii pirackiego Pegasusa bywa?y pozbawione wdzi?ku sk?adanki oznaczone jako ''9999999 in 1'' jednak tak naprawd? mie?ci?y w sobie zaledwie kilka mizernych gier.

Uwa?am, ?e sk?adanka 168 in 1 zas?uguje na pami?? i szacunek bo dzi?ki niej w latach 90 nasze dorastanie w towarzystwie Pegasusa nie by?o takie nudne, bo gra?o si? na konsoli z ca?a rodzin?, z tat?, mam?, siostr?, bratem a nawet babci? nie wspominaj?c ju? o kolegach bo na

podwrku najcz?styszym tematem rozmw by?y w?a?nie owe gry. Tego typu rozrywka zbli?a?a do siebie ludzi i pozwola?a na chwil? relaksu w niedzielne popu?dnie ;) Kto by pomy?la?, ?e zr?czni masjterkowicze z azji sprawi?, ?e na polskich smutnych buziach dzieci znw zago?ci u?miech i rado??. :)

 

Pozdrawiam!

 

Keeper :)

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)