logo

Dr. Mario/Doktor Mario


Projektowanie ogrodów

sterowanie-pegasus

?eby zagra? pobierz najnowsz? wersj? Flasha!


Get Adobe Flash player

Dr Mario to logiczna gra z naszym ulubionym bohaterem - Mario. Rozgrywka mo?e z pocz?tku przypomina? nam popularnego Tetrisa. Naszym zadaniem jest unieszkodliwienie wirusów, te wyst?puj? w trzech kolorach: niebieskim, ?ó?tym oraz ró?owym. Nasz plac bitwy to wn?trze butelki do której dzielny Doktor Mario wrzuca dwukolorowe pigu?ki. Naszym celem jest u?o?enie po?ówek pigu?ek na wirusach, oczywi?cie odpowiednimi kolorami. Po utworzeniu rz?du 3 lub wi?cej po?ówek wirus zostaje unieszkodliwiony. Aby przej?? do nast?pnego etapu musimy usun?? wszystkie wirusy znajduj?ce si? na planszy. Przegrywamy je?eli "zapchamy" butelk?. Na pocz?tku mo?na wybra? poziom trudno?ci gry, poziom spadania pigu?ek(od niego zale?y ilo?? wirusów na planszy) oraz jeden z dwóch dost?pnych podk?adów muzycznych. Poziom trudno?ci oraz szybko?? opadania wp?ywaj? na ilo?? zdobywanych punktów, czym trudniej tym wi?cej ich zdob?dziemy za ka?dy wyeliminowany wirus. Gra wydana w 1990 roku. Od siebie dodam, ?e te wirusy wydawa?y mi si? zawsze jakie? takie urocze :)

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)