logo

Dr. Mario/Doktor Mario


Projektowanie ogrodw

sterowanie-pegasus

?eby zagra? pobierz najnowsz? wersj? Flasha!


Get Adobe Flash player

Dr Mario to logiczna gra z naszym ulubionym bohaterem - Mario. Rozgrywka mo?e z pocz?tku przypomina? nam popularnego Tetrisa. Naszym zadaniem jest unieszkodliwienie wirusw, te wyst?puj? w trzech kolorach: niebieskim, ??tym oraz r?owym. Nasz plac bitwy to wn?trze butelki do ktrej dzielny Doktor Mario wrzuca dwukolorowe pigu?ki. Naszym celem jest u?o?enie po?wek pigu?ek na wirusach, oczywi?cie odpowiednimi kolorami. Po utworzeniu rz?du 3 lub wi?cej po?wek wirus zostaje unieszkodliwiony. Aby przej?? do nast?pnego etapu musimy usun?? wszystkie wirusy znajduj?ce si? na planszy. Przegrywamy je?eli "zapchamy" butelk?. Na pocz?tku mo?na wybra? poziom trudno?ci gry, poziom spadania pigu?ek(od niego zale?y ilo?? wirusw na planszy) oraz jeden z dwch dost?pnych podk?adw muzycznych. Poziom trudno?ci oraz szybko?? opadania wp?ywaj? na ilo?? zdobywanych punktw, czym trudniej tym wi?cej ich zdob?dziemy za ka?dy wyeliminowany wirus. Gra wydana w 1990 roku. Od siebie dodam, ?e te wirusy wydawa?y mi si? zawsze jakie? takie urocze :)

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)