logo

Tanki :: Gry Pegasus Online


Projektowanie ogrodw

sterowanie-pegasusKa?dy kto b?d?c m?odym kajtkiem ogl?daj?c Pancernych i Psa pewnie nie raz mia? ochot? poje?dzi? sobie Rudzielcem i porobi? rozpierduch? na polu walki. Ku potrzeb? wszystkim czo?gista powsta?a gra Battle City aka Tank 1990. Gra jest prosta, intuicyjna i przyswajalna dla osb w r?nym wieku. Opisuj?c fabu?? gry w dwch s?owach mo?na powiedzie?, ?e je?dzimy czo?giem i niszczymy inne czo?gi. Niby bana? ale jak?e wci?ga. Gracz ma dwa priorytety w ka?dej z misji. Mianowicie ochrona swojej bazy, ktra ukazana jest w postaci orze?ka otoczonego murem, oraz eliminacje 20 wrogich czo?gw ?migaj?cych po arenie. Owych wrogich tankw jest kilka rodzajw r?ni?cych si? nie tylko wygl?dem ale tak?e odporno?ci? na zadawane strza?y. Aby niszczenie przebiega?o sprawnie a do tego dawa?o sporo radochy zbieramy odpowiednie power-upy, ktrych jest kilka rodzajw. I tak gwiazdka powoduje ?e nasz czo?g ro?nie w si??, zyskuje szybsz? strzelno?? oraz wi?ksz? odporno?? na obra?enia, symbol granatu niszczy wrogie jednostki znajduj?ce si? na mapie, ikona czo?gu dodaje nam jedno ?ycie wi?cej. Ponad to mo?emy tak?e zebra? pole si?owe dla naszego wehiku?u zapewniaj?ce nam czasow? nie?miertelno?? czy cho?by ulepszenie fortyfikacji dla naszej bazy.

Gra Tanki Battle City Online


 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)