logo
Wyszukiwarka

Wymagania

    Aby gry poprawnie dzia?a?y potrzebujesz:

  • - przegl?darka internetowa Google Chrome i nic wi?cej,
  • - lub Internet Explorer lub Edge i zainstalowan? wtyczk? flash,
  • - lub Firefox i zainstalowan? wtyczk? flash - uwaga, w Firefox wyst?puje cz?sto b??d i nie mo?na gier uruchamia? mimo spe?nionych wymaga?, naprawa tego jest do?? problematyczna, polecamy skorzystanie z innej przegl?darki.
  • - Sporo wolnego czasu :)

Je?eli pojawi si? ikonka z napisem "Adobe Flash" prosz? j? nacisn??.

Je?eli wyskakuje okienko blokuj?ce gry, wtyczk? flash to nale?y zezwoli? na uruchomienie - zwykle przycisk "zezwl".

Gry nie dzia?aj? na urz?dzeniach mobilnych.
Mi?ej zabawy!

Sterowanie w grach:

sterowanie

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)